Eski enkor bizin prezant zot bis CNT?

accident-bus-cnt-ile-maurice-van-ecole-enfants-camp-levieux

Koler iniversel. Kreol enn langaz. Azordi sa post la pou en kreol paski la vwa lepep ki pe rezone. Eskiz bann fot.

Eski enkor bizin dekrir CNT? CNT, kouma bann lezot konpani transpor, sipoze pran dimounn enn plas, depoz zot lot plas. Nou admet ki kapav ena bann accident me… sa kantite la?! Depi bien lontan Goodmorningmauritius ti pe anvi ekrir enn lartik lorla, me ti pe dir les li, la press pou fini sorti ar tou sa bann kalite news la. Selment in ariv ler pou pran pozisyon dan sa zafer la. Bokou dimounn pe dir CNT bizin ferme. En realite sa konpani transpor la finn inplike dan enn ta accident. Depi le mwa mars nou pe tann dir bis CNT inn pran dife, bis CNT so frin inn perse, bis CNT inn tap ar van lekol.

Lot kote, kouma sa kalite news la tonbe, dimounn p sorti dan zot lakaz (ouswa pe kriye dan vid lor Facebook) pou dir ki zot pa kontan servis CNT, ki Anil Bachoo bizin demisyone. Poz zot la kestion enn segonn: si tou minis Zafer-pa-bon demisyone, ki sanla pou pran responsabilite bann calamite ki pe frap nou pei? Eski li pa inpe ouver robine pou zot lav lame ar lepep? Sa bann minis la bizin res dan zot plas, aret sa bann manyer « pa mwa sa li sa » la.

10 morisien ki ti p servi zot pei finn mor dan enn gro accident Soreze le 3 mai. Enn mwa edmi apre, enn bis CNT tap ar enn van lekol ki ti pe amen 12 zanfan lekol. Enn ladan inn blese grav, inn transfer li dan ICU (Intensive Care Unit). Pou zot defans, bann sofer ek kontroler bis dir zot travay lor presyon. Dakor. Me dan sa ka la gouvernma la ki pe atan pou pran aksyon? La route Moris fini fer 74 mor depi le premye zanvie, pou enn demografi 1.2 million dimounn. Eski li normal? Eski gouvernma aveg ouswa li ankor pe reflesi mem ki solisyon provizwar kav mett en plas? Kan ti met DLC (Driving Licence Counterpart), ti asize, ti diskite, ti reflesi. Kifer pa fer parey pou lavi dimounn? Zis kan ena pou gagn kass ki zot lespri travay? Gouvernma bizin pintir Moris avan touris rod retourne. Lapis avion so bann indikasyon kler. Nou bann la route osi bizin parey. Vwayaz dan bis enn lot pei, enn zafer extraordiner pou bann touris.

Pa ziss CNT ki entor dan sa zafer la. Lepep inn vote pou enn gouvernma en 2010. Lepep pe atann ki tou minis onor zot parol. Lepep enkoler. Lepep sagrin. Lepep abriti. Lepep pe soufer. Lepep pe mor.

Foto : L’express

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s